Doelstelling

hier gaan we de doelstelling van de ZS benoemen, ook wel de missie en de visie.